فتومتر و اسپکترو فتومتر
فتومتر و اسپکترو فتومتر

این دسته شامل COD متر ، فتومتر پرتابل ، فتومتر رومیزی ، اسپکتروفتومتر و انواع چکر می باشد. این دستگاه ها جهت اندازه گیری مقدار عناصر موجود در آب و خاک به روش فتومتری ( نوری ) ، مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه ها اکثرا در صنایع آب و خاک و کشاورزی قابل استفاده هستند.

COD متر رومیزی COD به میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون کل مواد گفته می شود. اندازه گیری COD در فاضلاب ها و پساب ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هرچه میزان COD بیشتر باشد ، میزان مواد آلوده کننده بیشتر است. کمپانی HANNA جهت حفظ محیط زیست و کنترل میزان آلودگی محیطی دستگاه COD متر رومیزی را تولید نموده است. این دستگاه جهت استفاده در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده محصولات COD متر رومیزی

فتومتر پرتابل یکی از دستگاه های پرکاربرد جهت تجزیه و بررسی جزء به جزء عناصر موجود در آب و خاک ، فتومتر می باشد. دستگاه فتومتر به روش نوری و با دقت بسیار بالا کار می کند. بدین صورت که میزان نور جذب شده توسط محلول را اندازه گیری می نماید . با دستگاه فتومتر پرتابل کمپانی HANNA امکان حمل آسان دستگاه توسط کاربر به محل مورد نظر و اندازه گیری عنصر ، میسر می باشد.

مشاهده محصولات فتومتر پرتابل

فتومتر رومیزی از آنجا که اندازه گیری میزان عناصر موجود در آب و خاک و مواد شیمیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، کمپانی HANNA جهت مصارف صنعتی ، آزمایشگاهی و تحقیقاتی ، فتومترهای رومیزی را تولید نموده است. فتومتر های رومیزی HANNA به صورت تک پارامتر و مولتی پارامتر می باشند که متناسب با نیاز کاربر انتخاب می گردند. این فتومترها جهت تشخیص میزان عناصر موجود در آب ، خاک و مواد شیمیایی در کلیه صنایع قابل استفاده می باشد.

مشاهده محصولات فتومتر رومیزی

اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از اندازه گیری شدت نوربه صورت تابعی از طول موج و یا میزان عبور جذب و غلظت ، میزان عناصر مورد نظر بررسی و اندازه گیری می شود. کمپانی HANNA جهت آزمایشات حرفه ای و خاص دستگاه اسپکتروفتومتر را تولید نموده است که در کلیه صنایع و مراکز تحقیقاتی  و آزمایشگاهی قابل استفاده می باشد.

مشاهده محصولات اسپکتروفتومتر

چکر چکرهای HANNA ، دستگاه های دیجیتالی و ساده ای هستند که به روش فتومتری کار می کنند ولی تک پارامتر هستند. بدین معنی که جهت سهولت کاربری و ایجاد تعادل قیمتی ، امکان اندازه گیری هریک از عناصر موجود در آب یا خاک به صورت تکی و جداگانه با استفاده از چکر مربوط به آن عنصر نیز ، امکان پذیر می باشد.

مشاهده محصولات چکر