تیتراتور
تیتراتور

تیتراتور شامل تیتراتور پتانسیومتری ، کارل فیشر ، مینی تیتراتور و اتوسمپلر می باشد. تیتراسیون روشی دقیق برای  اندازه گیری غلظت برخی از عناصردر صنایع مختلف از قبیل صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی می باشد.کارل فیشر نیز میزان آب موجود در مواد شیمیایی و حلال ها را بررسی و اندازه گیری می کند. این دستگاه ها در کلیه صنایع قابل استفاده هستند.

تیتراتور پتانسیومتری یکی از روش های مرسوم در شناسایی و اندازه گیری برخی برخی از عناصر و ترکیبات استفاده از روش تیتراسیون پتانسیومتر ،اسیدی بازی ، کمپلکسومتری و فتومتری می باشد . تیتراتورهای کمپانی HANNA در مدل های مختلف امکان انتخاب دستگاه مناسب را برای کاربر میسر نموده است .تیتراتورهای اتوماتیک HANNA قابلیت اتصال انواع الکترودهای تیتراسیون از جمله pH ، ORP ،ISE،Photometric را دارا می باشد.

مشاهده محصولات تیتراتور پتانسیومتری

کارل فیشر اندازه گیری میزان آب و یا رطوبت در مواد یکی از موارد مورد نیاز برای بسیاری از صنایع از قبیل غذایی ، دارویی ، شیمیایی می باشد. روش های مختلفی برای این تست وجود دارد. یکی از روشهای بسیار دقیق و قابل اعتماد برای اندازه گیری میزان رطوبت و آب موجود در مواد استفاده از روش کارل فیشر می باشد. با این روش می توان میزان آب را در بسیاری از مواد جامد و مایع اندازه گیری کرد.

مشاهده محصولات کارل فیشر

اتوسمپلر یکی از نگرانی های شرکت های بزرگ صنعتی ، سلامت منابع انسانی است . با توجه به اینکه بسیاری ازحلال ها و مواد شیمیایی سمی می باشند ، کار با تجهیزات تیتراسیون برای تست های زیاد ، می تواند موجب ایجاد خطر برای کاربران شود . اتوسمپلر کمپانی HANNA این امکان را فراهم می آورد تا بتوانند بسیاری از تست ها را بدون دخالت نیروی انسانی و با برنامه ریزی روی دستگاه انجام دهند و در نهایت نتایج حاصل از تست را از روی دستگاه بازخوانی کنند.

مشاهده محصولات اتوسمپلر

مینی تیتراتور مینی تیتراتورهای کمپانی HANNA با قیمت مناسب و طراحی شده برای یک تیتراسیون مشخص تولید شده اند. با استفاده از مینی تیتراتور های HANNA کاربر برای تیتراسیون های روتین و تکراری بجای تیتراسیون دستی از دستگاه تیتراسیون اتوماتیک با قیمت مناسب استفاده می کند.

مشاهده محصولات مینی تیتراتور