تجهیزات رومیزی
تجهیزات رومیزی

تجهیزات رومیزی شامل pH متر رومیزی ، هدایت سنج رومیزی ، سختی سنج رومیزی ، اکسیژن متر رومیزی و مولتی پارامتر رومیزی می باشد . این دستگاه ها جهت حضور ثابت در محل آزمایشگاه برای انجام تست های آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد . تجهیزات رومیزی در کلیه صنایع قابل استفاده هستند.

pH / ISE متر رومیزی علاوه بر اندازه گیری میزان PH آب توسط کارشناسان و محققان آزمایشگاهی ، گاها نیاز به اندازه گیری یون خاصی نیز می باشد. کمپانی HANNA انواع PH مترهای رومیزی با قابلیت اتصال الکترود ISE یا همان یون انتخابی را نیز تولید نموده است . این دستگاه ها علاوه بر اندازه گیری PH امکان اتصال الکترود یون انتخابی متناسب با نیاز کاربر را نیز دارا می باشند. این تجهیزات تخصصی با دقت بسیار بالا در همه صنایع قابل استفاده می باشند.

مشاهده محصولات pH/ISE متر رومیزی

pH متر رومیزی جهت اندازه گیری میزان اسیدیته آب در محیط های آزمایشگاهی و تحقیقاتی از pH مترهای رومیزی که به طور ثابت در محل آزمایشگاه قرارگرفته ، استفاده می شود. کمپانی HANNA  با تولید انواع pH متر های رومیزی با دقت ها و قابلیت های متفاوت نیاز کاربران آزمایشگاهی را در صنایع مختلف برطرف نموده است.

مشاهده محصولات pH متر رومیزی

 

EC/TDS/SALINITY/شوری رومیزی

یکی از پارامترهای کلیدی آب میزان هدایت الکتریکی آب است که با ذرات جامد موجود در آب         ( TDS ) و شوری رابطه مستقیم دارد. جهت اندازه گیری میزان EC / TDS و شوری آب در محیط های آزمایشگاهی و تحقیقاتی کمپانی HANNA انواع تجهیزات رومیزی با دقت ها و قابلیت های متفاوت جهت نصب دائمی در محل آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی ، تولید نموده است که در همه صنایع نیز کاربرد دارند.

مشاهده محصولات EC/TDS/Salinity متر رومیزی

 

اکسیژن متر رومیزی

همانطور که می دانیم میزان اکسیژن محلول در آب یا همان DO و کنترل و اندازه گیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر اندازه گیری Do در محل با تجهیزات پرتابل ، نیاز به انجام آزمایشات و تحقیقات بر روی میزان اکسیژن محلول در آب ( DO )  در آزمایشگاه می باشد . کمپانی HANNA انواع اکسیژن متر های رومیزی با قابلیت ها و دقت های متفاوت جهت سنجش های آزمایشگاهی در صنایع مختلف را تولید نموده است.

مشاهده محصولات اکسیژن متر (DO) رومیزی

کدورت سنج رومیزی کدورت یا همان میزان کدر بودن ناشی از تعداد زیاد ذرات موجود در آب می باشد ، که با چشم غیر مسلح نیز دیده می شود. جهت بررسی و کنترل میزان کدورت آب نیاز به تجهیزاتی می باشد که بتوان در محل های آزمایشگاهی و تحقیقاتی نصب نمود. کمپانی HANNA با در نظر گرفتن استانداردهای ISO و EPA انواع کدورت سنج های رومیزی آب جهت مصارف آزمایشگاهی و تحقیقاتی مناسب برای همه صنایع را تولید نموده است.

مشاهده محصولات کدورت سنج رومیزی

مولتی پارامتر رومیزی جهت جلوگیری از تعدد تجهیزات و صرفه جویی در هزینه و فضا ، کمپانی HANNA تجهیزات مولتی پارامتر رومیزی  که پارامترهای کلیدی آب از قبیل PH/EC/TDS/SALINITY/DO ، شوری و دما را اندازه گیری می کند ، تولید نموده است . این تجهیزات سهولت کار و صرفه جویی در هزینه و فضای آزمایشگاهی را برای کاربر به همراه دارد.

مشاهده محصولات مولتی پارامتر رومیزی